Το περιοδικό της
Χριστιανικής Αλήθειας

  
Το περιοδικό που ενώνει
τους πιστούς του Χριστού
  
Πιο βαθιά στη Βίβλο - Πιο κοντά στη ζωή
Αρχική σελίδα (HOME)
Από τον εκδότη
Έγραψαν για μας
Επικοινωνία

Γιατί ο Θεός επιτρέπει ΑΝΑΞΙΟΥΣ άρχοντες;

“Ο Θεός μου είπε να σας πω...”

Χιλιάδες ιεροκήρυκες κάθε Κυριακή πρωί στέκονται σε διάφορους άμβωνες και ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΝΤΡΟΠΗ λένε: «Σήμερα ο Θεός μου είπε να σας πω…» ή «Έχω ένα μήνυμα από τον Θεό για εσάς…» ή «Το Πνεύμα με ωθεί να σας μιλήσω…».

Κάθε φορά που κάποιος ιεροκήρυκας ισχυρίζεται κάτι τέτοιο, το καλύτερο που έχετε να κάνετε, είναι να σηκωθείτε και να φύγετε από εκείνη την εκκλησία. Σε κανέναν από αυτούς τους ανθρώπους ΔΕΝ ΜΙΛΑΕΙ ΤΟ ΠΝΕΥΜΑ ούτε Ο ΘΕΟΣ.

Αν πραγματικά τους μιλούσε το Πνεύμα και ο Θεός, θα ήταν αρκετά ταπεινοί να δώσουν την απαραίτητη προσοχή για να μελετήσουν όσα λέει ο λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή, και να προσπαθήσουν να τα καταλάβουν και να τα ερμηνεύσουν με τη θεία βοήθεια και χωρίς ακροβατισμούς.

Αντίθετα εκείνοι διεκδικούν μία ΄΄υπερφυσική΄΄ χάρη ή ιδιότητα, κάτι που δεν έχουν οι άλλοι, και ως δήθεν θεία φερέφωνα ή άλλοι ιεροφάντες και μύστες, βιάζονται να πάρουν θέση ανώτερη από τους υπόλοιπους πιστούς, ΄΄για να τους οδηγήσουν΄΄ στη δική τους ΄΄αλήθεια΄΄.

Δεν υπάρχει πιο επικίνδυνο έδαφος για έναν ιεροκήρυκα, από το να νομίσει ή, ακόμη χειρότερα, να πιστέψει για τον εαυτό του, ότι ΄΄του μιλάει ο Θεός΄΄. 

Ααρών - Μαριάμ

Η φοβερή αυτή πλάνη δεν είναι καθόλου καινούργια. Την συναντούμε από τις πρώτες σελίδες της Βίβλου, όταν π.χ. τα αδέλφια του Μωυσή, Ααρών και Μαριάμ, πρόβαλαν την απαίτηση: «Μήπως προς τον Μωϋσήν μόνον ελάλησεν ο Κύριος; δεν ελάλησε και προς εμάς;» (Αριθ. 12/ιβ/2). Η αλήθεια είναι ότι ο Θεός ΔΕΝ ΕΛΑΛΗΣΕ ΠΟΤΕ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ στον Ααρών και στην Μαριάμ ηγετικά και αποκαλυπτικά. (Βλέπε πλαίσιο)
ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ:

Βεβαίως στην Έξοδο διαβάζουμε ότι: «Είπε Κύριος προς τον Ααρών, Ύπαγε προς συνάντησιν του Μωϋσέως εις την έρημον. Και υπήγε και συνήντησεν αυτόν εν τω όρει του Θεού και ησπάσθη αυτόν» (Έξοδ. 4/δ/27), και εδώ όντως πρόκειται για μία σημαντική στιγμή στη ζωή και των δύο ανδρών, επειδή όχι μόνο ξεκίνησαν να συναντήσουν ο ένας τον άλλο, αλλά φαίνεται ότι υπήρξε και θεία πρόνοια ώστε να συναντηθούν στο ίδιο σημείο του έρημου εκείνου δρόμου, χωρίς εκείνη την εποχή ασύρματα τηλέφωνα, GPS ή άλλο τρόπο επικοινωνίας και συνεννόησης, αλλά δεν δίνεται καμία πληροφορία αν αυτή η συνομιλία του Θεού προς τον Ααρών έγινε απευθείας ή μέσω αγγέλου ή ενυπνίου κ.λπ. 

Το βέβαιο είναι πως αυτή η ΄΄επικοινωνία΄΄ δεν είχε καμία σχέση με φανέρωση ή μετάδοση θείων μηνυμάτων προς το λαό^ μόνο αφορούσε μία πρακτική ενέργεια που ο Ααρών έπρεπε να κάνει ατομικά στη ζωή του. Τέτοια φαινόμενα υπήρξαν πάρα πολλά (Βαλαάμ, Ζαχαρίας, Ιωσήφ, Κορνήλιος, κ.λπ.). Οτιδήποτε όμως είχε να κάνει με διδακτική προφητεία εκείνη την εποχή, ο Θεός το έδωσε ΜΟΝΟ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΜΩΥΣΗ. Δεν αγνοούμε πως υπάρχουν επιπλέον μερικά εδάφια όπου ο Θεός φαίνεται να μιλάει απευθείας στον Ααρών, αλλά αυτό γίνεται μόνο αναφορικά με το πώς έπρεπε να επιτελεί το ιερατικό του λειτούργημα, και ποτέ με προφητική αποκάλυψη. Και σ’ αυτές τις περιπτώσεις δεν είναι σαφές αν οι λόγοι ειπώθηκαν απευθείας στον Ααρών ή μεταφέρονταν σ' αυτόν μέσω του Μωυσή.

Η Μαριάμ επίσης, αναφέρεται ως «προφήτις» στην περίπτωση της δοξολογίας μετά τη διάβαση της Ερυθράς Θάλασσας, όταν οδήγησε τις Ισραηλίτισσες σε υμνολογία, όπως διαβάζουμε: «Μαριάμ δε η προφήτις, η αδελφή του Ααρών έλαβε το τύμπανον εν τη χειρί αυτής και πάσαι αι γυναίκες εξήλθον κατόπιν αυτής μετά τυμπάνων και χορών» (Έξ. 15/ιε/20). Μα πάλι δεν υπάρχει αναφορά σε κάποια προφητική διακονία/λειτουργία εκ μέρους της. Προσέξτε ότι πίσω από την Μαριάμ πήγαν μόνο οι γυναίκες, [αλλά όχι άντρες] και ενδεχομένως ήταν ο Μωυσής που την αξιοποίησε για να μεταφέρει τις διδαχές του Θεού στις Ισραηλίτισσες που ως γνωστόν δεν παραβρίσκονταν στις επίσημες θρησκευτικές συνάξεις, όμως αυτό είναι μόνο μία σκέψη. |
 

   


Εν πάση περιπτώσει, ο Κύριος διέψευσε με τραγικό τρόπο την λάθος εντύπωση, προπέτεια και ισχυρισμό της Μαριάμ που τιμωρήθηκε με προσωρινή λέπρα (Αριθ. 12/ιβ/9-10) και χρειάστηκε ο Μωυσής να προσευχηθεί για συγχώρηση και θεραπεία της (εδ. 13-15).

Γνωστή ασθένεια

Την πνευματική αυτή αρρώστια την ξαναβλέπουμε σε αρκετές σκηνές της ιερής ιστορίας, όπως π.χ. στου προφήτη που δεν διασώθηκε το όνομά του, ο οποίος όταν στάλθηκε στη Βαιθήλ για να αναγγείλει την τιμωρία του βασιλιά Ιεροβοάμ για την ειδωλολατρία του, έλαβε εντολή να μη σταθεί καθόλου σ' εκείνο τον τόπο. Παρασύρθηκε όμως από κάποιον που του είπε: «Και εγώ προφήτης είμαι, καθώς σύ· και άγγελος ελάλησε προς εμέ διά του λόγου του Κυρίου, λέγων, Επίστρεψον αυτόν μετά σου εις την οικίαν σου, διά να φάγη άρτον και να πίη ύδωρ. Εψεύσθη δε προς αυτόν» (Α~ Βασ. 13/ιγ/18), με αποτέλεσμα ένα λιοντάρι να θανατώσει τον πρώτο προφήτη που παρέβηκε την θεία εντολή.

Οι μεγάλοι Προφήτες έγραψαν για παρόμοια συμπτώματα. Στον Ιερεμία διαβάζουμε: «Δεν απέστειλα τους προφήτας τούτους και αυτοί έτρεξαν· δεν ελάλησα προς αυτούς και αυτοί προεφήτευσαν» (Ιερ. 23/κγ/21). Στον Ιεζεκιήλ επίσης, «Είδον ματαιότητας και μαντείας ψευδείς, αίτινες λέγουσιν, Ο Κύριος λέγει· και ο Κύριος δεν απέστειλεν αυτούς· και έκαμον τους ανθρώπους να ελπίζωσιν ότι ο λόγος αυτών ήθελε πληρωθή. Δεν είδετε οράσεις ματαίας και ελαλήσατε μαντείας ψευδείς και λέγετε, Ο Κύριος είπεν, ενώ εγώ δεν ελάλησα;» (Ιεζ. 13/ιγ/6-7).

Μα και στις Πράξεις των Αποστόλων συναντούμε τους γιους κάποιου Ιουδαίου αρχιερέα Σκευά, που επιχείρησαν να βγάλουν δαιμόνια με την επίκληση: «Σας ορκίζομεν εις τον Ιησούν, τον οποίον ο Παύλος κηρύττει» (Πράξ. 19/ιθ/13), με αποτέλεσμα το δαιμόνιο να τους επιτεθεί λέγοντας «Τον Ιησούν γνωρίζω και τον Παύλον εξεύρω· σεις δε τίνες είσθε;» και τους κακοποίησε.   

Ποιος είσαι “σπουδαίε”;

Είναι μεγάλη γοητεία κάποιος να νομίζει ότι λαλεί με τον Θεό ή εκ μέρους του Θεού… αλλά δεν μας άφησε για τούτο απροειδοποίητους ο Θεός. Στην Παλαιά Διαθήκη έδωσε κριτήριο με το οποίο θα διαπιστωθεί αν κάποιος είναι αληθινός προφήτης: «Εάν εγερθή εν μέσω σου προφήτης ή ενυπνιαζόμενος ενύπνια και δώση εις σε σημείον ή τεράστιον, και αληθεύση το σημείον ή το τεράστιον, περί του οποίου ελάλησε προς σε, λέγων, Ας υπάγωμεν κατόπιν άλλων θεών τους οποίους δεν εγνώρισας, και ας λατρεύσωμεν αυτούς, δεν θέλεις δώσει ακρόασιν εις τους λόγους του προφήτου εκείνου ή εκείνου του ενυπνιαζομένου ενύπνια· διότι δοκιμάζει εσάς Κύριος ο Θεός σας, διά να γνωρίση εάν αγαπάτε Κύριον τον Θεόν σας εξ όλης της καρδίας σας και εξ όλης της ψυχής σας» (Δευτ. 13/ιγ/1-3). Με άλλα λόγια, ακόμη και αν γίνουν εκείνα που προφήτευσε αυτός, δεν είναι αρκετό σημάδι για να τον αναγνωρίσουμε ως προφήτη του Θεού, επειδή το μεγαλύτερο σημάδι του αληθινού προφήτη είναι ότι δεν βάζει κανέναν άλλο ανάμεσα στον άνθρωπο και τον Θεό.

Μήπως και εκείνα που προφήτευσε ο Βαλαάμ για τον Ισραήλ και για τον Μεσσία, δεν επαληθεύθηκαν; Όμως ο Βαλαάμ τους οδήγησε στην αμαρτία και στην καταστροφή, γι' αυτό στην Καινή Διαθήκη μας λέει: για άτομα που «αφήσαντες την ευθείαν οδόν, επλανήθησαν και ηκολούθησαν την οδόν του Βαλαάμ υιού του Βοσόρ, όστις ηγάπησε τον μισθόν της αδικίας» (Β~ Πέτρ. 2/β/15) και ο Ιούδας γράφει: «Ουαί εις αυτούς διότι περιεπάτησαν εις την οδόν του Κάϊν, και χάριν μισθού εξεχύθησαν εις την πλάνην του Βαλαάμ, και απωλέσθησαν εις την αντιλογίαν του Κορέ» (Ιούδα 1/α/11, Αριθ. 16/ις/1-50). Ο Βαλαάμ ήταν προφήτης και ο Κορέ ήταν Λευίτης από την οικογένεια του Καάθ, όμως και οι δύο έγιναν αιτία για να αμαρτήσει και να τιμωρηθεί ο λαός που τους ακολούθησε. Η εντολή του Κυρίου προς τους πιστούς είναι ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ από τέτοιους «προφήτες».

Όχι τυφλή εμπιστοσύνη 

Το γεγονός ότι κάποιος προφητεύει ή είναι ιερέας ή λευίτης, αφενός δεν σημαίνει πως όλα όσα λέει ή κάνει είναι σωστά, και αφετέρου δεν απαλλάσσει της ευθύνης όποιους τους ακολουθήσουν σε δρόμους αντίθετους από την οδηγία του Θεού. Μήπως δεν ήταν ο Ααρών που έφτιαξε το χρυσό μοσχάρι που προσκύνησαν οι Ισραηλίτες στην έρημο; Δεν ήταν ο Αρχιερέας Καϊάφας που προκάλεσε τη θανάτωση του Χριστού; Και πώς να ξεχάσουμε ότι ο ίδιος ο Κύριος Ιησούς προειδοποίησε ότι «Πολλοί θέλουσιν ειπεί προς εμέ εν εκείνη τη ημέρα, Κύριε, Κύριε, δεν προεφητεύσαμεν εν τω ονόματί σου, και εν τω ονόματί σου εξεβάλομεν δαιμόνια, και εν τω ονόματί σου εκάμομεν θαύματα πολλά; Και τότε θέλω ομολογήσει προς αυτούς ότι ποτέ δεν σας εγνώρισα· φεύγετε απ' εμού οι εργαζόμενοι την ανομίαν» (Ματθ. 7/ζ/22-23).

Καθένας, λοιπόν, που έρχεται με το όνομα του Χριστού στο μέτωπό του, δεν σημαίνει κατ' ανάγκην πως είναι και άνθρωπος του Θεού. Πιο σωστά θα λέγαμε, πως κι αν ίσως κάποτε ήταν τέτοιος, σήμερα μπορεί να μην είναι και στην ουσία να υπηρετεί τον πνευματικό εχθρό. 

Νομίζει κανείς πως οι Αλέξανδρος, Υμέναιος και Φιλητός, τους οποίους ο Παύλος παρέδωσε στον Σατανά, είχαν πάψει να μιλούν για τον Χριστό; Το αντίθετο μάλιστα. Αλλά ΕΠΙΠΛΕΟΝ έλεγαν«ότι έγεινεν ήδη η ανάστασις», και έτσι ανέτρεπαν την πίστιν κάποιων.

Ανέκαθεν και σήμερα, οι κάθε είδους περιθωριακοί θρησκευτικοί κύκλοι, για τον Χριστό μιλάνε, όμως προσθέτοντας στην αλήθεια και το δικό τους ΄΄κάτι τις΄΄. Πρώτα απ’ όλα, όμως, πλάι στο όνομα του Χριστού βιάζονται να προσθέσουν και το δικό τους όνομα. Όταν π.χ. στην ιστοσελίδα μιας κάποιας ΄΄εκκλησίας΄΄ χωρίς ντροπή δηλώνεται ότι «Η Ε.Χ.Ε. ιδρύθηκε το 1989 από τον Ποιμένα Μ.Σ., τη γυναίκα του Ε.Σ., τον [κατά σάρκα αδελφό του] Πρεσβύτερο Δ.Σ. και τη γυναίκα του Τ.Σ.», οι οποίοι «ξεκίνησαν τις συναθροίσεις από το σπίτι τους σαν κατ' οίκον ομάδα»[**], επαληθεύεται εκείνο που είπε ο Χριστός: «Εγώ ήλθον εν τω ονόματι του Πατρός μου, και δεν με δέχεσθε· εάν άλλος έλθη εν τω ονόματι εαυτού, εκείνον θέλετε δεχθή» (Ιωάν. 5/ε/43). Θα πει κάποιος ότι αυτό μπορεί να είναι σχήμα λόγου όμως πίσω από τις λέξεις και τη σημειολογία αποκαλύπτονται πολλά που δύσκολα κάποιος θα ήθελε ή θα τολμούσε να πει.Ο “ιδρυτής” της εκκλησίας

Εμείς γνωρίζαμε ότι η Χριστιανική Εκκλησία ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΧΡΙΣΤΟ, αλλά τώρα μαθαίνουμε ότι η Ελληνική Χριστιανική Εκκλησία (Ε.Χ.Ε.) ιδρύθηκε από δύο αδέλφια και τις γυναίκες τους… Με άλλα λόγια πρόκειται για μία οικογενειακή υπόθεση. Αυτό δεν είναι καθόλου σπάνιο στους χώρους των παραθρησκευτικών κύκλων και περιθωριακών ομάδων ανά τον κόσμο. Αν κάποιος ήθελε να ψάξει πιο βαθιά –ποιοι άλλοι είναι σε θέσεις ηγεσίας μέσα σε τέτοιους κύκλους–, εύκολα θα διαπίστωνε ότι πρόκειται για γιους και κόρες,  γαμπρούς και νύφες, κουνιάδους και συμπέθερους, αδέλφια και ξαδέλφια, ακόμη και επαγγελματικοί συνέταιροι… Και βέβαια, εδώ παρατηρείται το αξιοπερίεργο, –όμως προφητευμένο όπως είδαμε από τον Χριστό–, ότι οι άνθρωποι είναι πρόθυμοι να δεχτούν εκείνον που έρχεται «εν τω ονόματι εαυτού»…

Γιατί συμβαίνει αυτό; Επειδή όπως ο Παύλος γνωστοποίησε προφητικά, «θέλει ελθεί καιρός ότε δεν θέλουσιν υποφέρει την υγιαίνουσαν διδασκαλίαν, αλλά θέλουσιν επισωρεύσει εις εαυτούς διδασκάλους κατά τας ιδίας αυτών επιθυμίας, γαργαλιζόμενοι την ακοήν, και από μεν της αληθείας θέλουσιν αποστρέψει την ακοήν αυτών, εις δε τους μύθους θέλουσιν εκτραπή» (Β~ Τιμ. 4/δ/3-4).

Δεν θα αντέχουν τον άγιο λόγο της υγιαίνουσας διδασκαλίας, όμως πρόθυμα θα δέχονται τους κάθε λογής μύθους, όπως εκείνοι που αναφέραμε στην αρχή του παρόντος κειμένου, «Σήμερα ο Θεός μου είπε να σας πω…» ή «Έχω ένα μήνυμα από τον Θεό για εσάς…» ή «Το Πνεύμα με ωθεί να σας μιλήσω…».

Ποιες συνέπειες υφίστανται όσοι ακολουθούν τέτοιους μύθους;

Μόνο η λέξη ΄΄δράματα΄΄ μπορεί να δώσει μία διάσταση. Δράματα οικονομικά, ηθικά, οικογενειακά, ψυχολογικά, συναισθηματικά…|
_______________________
[*] Σε κάποια περίπτωση διαβάζουμε ότι ο Ιησούς του Ναυή θέλησε να υπερασπιστεί το προφητικό λειτούργημα του Μωυσή αλλά ο άνθρωπος του Θεού είπε: «Ζηλοτυπείς υπέρ εμού; είθε πας ο λαός του Κυρίου να ήσαν προφήται, και ο Κύριος να επέθετεν επ' αυτούς το πνεύμα αυτού» (Αρ. 11/ια/29), φανερώνοντας έτσι πόσο πράος και ταπεινός ήταν.

[**] http://www.facebook.com/pages/Ελληνική-Χριστιανική-Εκκλησία-Hellenic-Christian-Church/212642512097119

Για να διαβάσετε το παρόν τεύχος

σε μορφή PDF

πατήστε πάνω στην εικόναΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ
ΙΟΥΛΙΟΣ-ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ  2011

            Πατήστε στους τίτλους    
Κύριος της βασιλείας των ανθρώπων

Αναγνώριση και μετάνοια


Ωμή ΠΛΑΣΤΟΓΡΑΦΙΑ
των Αγιων Γραφών«Ελέω Θεού»...


Εξαφανίστηκαν οι άγιοι!


“Ο Θεός μου είπε να σας πω...”

 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ