Το περιοδικό της
Χριστιανικής Αλήθειας

  
Το περιοδικό που ενώνει
τους πιστούς του Χριστού
  
Πιο βαθιά στη Βίβλο - Πιο κοντά στη ζωή
Αρχική σελίδα (HOME)
Από τον εκδότη
Έγραψαν για μας
Επικοινωνία

Μικρά, όμως όχι ασήμαντα...


Μετ’ αυτού - Μεθ' ημών!
Όταν στην αυλή του Αρχιερέα ο δούλος ρώτησε τον Πέτρο: «Δεν σε είδον εγώ εν τω κήπω μετ’ αυτού;» (Ιωάν. 18/ιη/26), εκείνος αρνήθηκε κατηγορηματικά  πως ήταν μαζί Του... Ούτε που γνώριζε τον άνθρωπο... Έτσι δήλωσε και μάλιστα ορκίστηκε για να γίνει πειστικός. Πόση ντροπή για τον μαθητή του Χριστού! Αλλά τότε ήταν η ώρα της αδυναμίας...

Ύστερα από κάποιο διάστημα οι Απόστολοι βρέθηκαν ενώπιον του Συνεδρίου, όπου και πάλι «ανεγνώριζον αυτούς ότι ήσαν μετά του Ιησού». Όμως αυτή τη φορά ο Πέτρος όχι μόνο δεν αρνήθηκε τη σχέση του με τον Χριστό αλλά δήλωσε με τόλμη: «Αν ήναι δίκαιον ενώπιον του Θεού να ακούωμεν εσάς μάλλον παρά τον Θεόν, κρίνατε. Διότι ημείς δεν δυνάμεθα να μη λαλώμεν όσα είδομεν και ηκούσαμεν» (Πράξ. 4/δ/13, 19-20). Πόση νίκη! Αλλά τώρα ήταν η ώρα του Αγίου Πνεύματος!

Είναι προφανές πως και στη μία περίπτωση και στην άλλη, οι άνθρωποι μπορούσαν να καταλάβουν ότι οι μαθητές «ήσαν μετά του Ιησού». Προκύπτει, λοιπόν, το ερώτημα:

Όταν οι άνθρωποι βλέπουν εμάς, καταλαβαίνουν ότι υπάρχει κάποια σχέση μας με τον Κύριο; 

Πολλές φορές η “μαρτυρία” των λόγων και των ευαγγελιστικών “σταυροφοριών” περνάει απαρατήρητη από τους ανθρώπους. Επιτέλους, κάποιος μπορεί ακόμη και να μισθώσει υπαλλήλους για να μοιράσουν φυλλάδια και άλλο διαφημιστικό υλικό, όπως κάνουν οι εταιρείες, ή να φέρει ένα τσούρμο πιτσιρικάδες από το εξωτερικό, που παράλληλα θα κάνουν και τα μπάνια τους...

Όταν όμως οι άνθρωποι σε συναναστραφούν και γνωρίσουν από κοντά τη ζωή σου, δε μπορεί παρά να καταλάβουν την αλήθεια^ αν δηλαδή υπάρχει παρουσία του Χριστού μέσα στην καρδιά σου και στη ζωή σου.

Εσείς τίνος είστε;

Διαφήμιση γνωστής εταιρείας κινητής τηλεφωνίας προ καιρού παρουσίαζε χωριανή γερόντισσα να ρωτά τους τεχνικούς που έφτασαν στο χωριό της για να εγκαταστήσουν την απαραίτητη κεραία, τη γνωστή σε όλους τους Έλληνες ερώτηση: –Εσείς τίνος είστε; Κι εκείνοι, χωρίς καμία δυσκολία, απαντούσαν με το όνομα της εταιρείας για την οποία εργάζονταν για τις ανάγκες της διαφήμισης.

Όταν οι Έλληνες ρωτάμε, –Εσύ τίνος είσαι; εννοούμε από ποια οικογένεια προέρχεσαι, ποιος είναι ο γονιός σου, ποια η καταγωγή σου.

Στην εποχή μας είναι δύσκολο για πολλούς ανθρώπους να γνωρίζουν ποιος είναι ο πατέρας τους, καθώς εκατοντάδες ή και χιλιάδες είναι τα παιδιά χωρίς πατέρα –όχι τα ορφανά, που ο θάνατος τούς στέρησε τον γονιό τους– αλλά εκείνα που ούτε η ίδια η μάνα τους γνωρίζει ποιος από όλους με τους οποίους συνευρέθηκε μπορεί να είναι ο πατέρας του παιδιού της. 

Ο Θεός γνωρίζει όλα αυτά τα χάλια της κοινωνίας μας, που δεν είναι μόνο σημάδια της δικής μας εποχής επειδή ανέκαθεν στον κόσμο της αμαρτίας άνθιζαν τέτοια «λουλούδια» του κακού.

Έτσι, όταν σήμερα τίθεται το ερώτημα, –Εσύ τίνος είσαι; μπορεί κάποιος να πει του Γιάννη ή του Κώστα κ.λπ., όμως ο γνήσιος χριστιανός στην πραγματικότητα θα έπρεπε να απαντήσει «Του Θεού». Αυτό εξάλλου μπορούμε να το δούμε στον κατάλογο της γενεαλογίας του Κυρίου Ιησού, όπως παρουσιάζεται από τον Λουκά, όπου ο Κύριος ως άνθρωπος «ενομίζετο, υιός Ιωσήφ» κ.λπ., αλλά και «του Αδάμ, του Θεού» (Λουκ. 3/γ/23-38). 

Ατυχώς, όμως, επειδή οι Πρωτόπλαστοι διάλεξαν να στρέψουν την πλάτη στον αληθινό Πατέρα, παραδόθηκαν στον Διάβολο, και έκτοτε έγινε “πατέρας” τους εκείνος. Ο Χριστός είπε για τους Ιουδαίους που αντιστέκονταν στον κήρυγμά Του: «Σεις είσθε εκ πατρός του διαβόλου και τας επιθυμίας του πατρός σας θέλετε να πράττητε» (Ιωάν. 8/η/44) δίνοντας συνάμα και το διακριτικό από όπου κανείς μπορεί να καταλάβει την προέλευση του χαρακτήρα και της συμπεριφοράς κάποιου. Σαν ένα άλλο τεστ DNA, όταν η ζωή του ανθρώπου χαρακτηρίζεται από τις επιθυμίες της σάρκας ή όπως το γράφει ο απόστολος Ιωάννης, «παν το εν τω κόσμω, η επιθυμία της σαρκός και η επιθυμία των οφθαλμών και η αλαζονεία του βίου δεν είναι εκ του Πατρός, αλλ' είναι εκ του κόσμου» (Α~ Ιωάν. 2/β/16), η διαγωγή και τα ενδιαφέροντά μας φανερώνουν την πνευματική μας καταγωγή. Είτε είμαστε τέκνα Θεού, αφού «Όσοι εδέχθησαν αυτόν, εις αυτούς έδωκεν εξουσίαν να γείνωσι τέκνα Θεού, εις τους πιστεύοντας εις το όνομα αυτού» (Ιωάν. 1/α/12), είτε του Διαβόλου.

Δεν μπορείς να κρυφτείς

Κάποιοι προτιμούν να μην φανερώνουν την πνευματική τους ταυτότητα και να περνούν απαρατήρητοι, όμως αυτό είναι αδύνατο για τους αληθινούς χριστιανούς επειδή, όπως είπε ο Χριστός στους μαθητές Του, Εκείνος «είναι μεθ’ ημών πάσας τας ημέρας έως της συντελείας του αιώνος» (Ματθ. 28/κη/20).

Ο Θεός θέλει να φανερώνει γύρω μας «την γνώσιν αυτού». Δεν θέλει να είμαστε άοσμοι και αόρατοι. Έδωσε, λοιπόν, στους πιστούς κάποια «οσμή» – κάποια γνωρίσματα που οι γύρω καταλαβαίνουν πολύ καλά από πανανθρώπινο ένστικτο.

Αν και πολλοί προσπαθούν να κρύψουν με αποσμητικά τις οσμές του σώματός τους, αυτό δεν είναι δυνατό για την «οσμή του Χριστού». Ο Παύλος έγραψε ότι ο Θεός «φανερόνει εν παντί τόπω δι’ ημών την οσμήν της γνώσεως αυτού· διότι του Χριστού ευωδία είμεθα προς τον Θεόν εις τους σωζομένους και εις τους απολλυμένους· εις τούτους μεν οσμή θανάτου διά θάνατον, εις εκείνους δε οσμή ζωής διά ζωήν» (Β~ Κορ. 2/β/14-16).

Όταν ζεις ζωή που ευχαριστεί τον Κύριο, οι άλλοι θα καταλάβουν και θα ομολογήσουν ότι είσαι «μετά του Ιησού!» και συνήθως οι άνθρωποι δεν γελιούνται στη διαπίστωσή τους, διότι  ή είσαι πολύ με τον Χριστό ή δεν είσαι καθόλου! |      Για να διαβάσετε το παρόν τεύχος

σε μορφή PDF

πατήστε πάνω στην εικόναΠ Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α
Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ
ΜΑΡΤΙΟΥ-ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2011

            Πατήστε στους τίτλους    ΑΡΘΡΑ

Όλα για τις γυναίκες
(ΒΙΒΛΙΟΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ)


Η παρούσα κρίση
 Νέο ασκί!Μετ’ αυτού - Μεθ' ημών!

 
ΑΡΧΕΙΟ ΤΕΥΧΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ