ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ-ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2008 --

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α   Τ Ε Υ Χ Ο Υ Σ

Β ρ ε ί τ ε    ε π ι π ρ ό σ θ ε τ α    π α ρ α κ ά τ ω . . .
- Κ Ε Ι Μ Ε Ν Α -
- V I D E O -
- Κ Λ Α Υ Σ Ι Γ Ε Λ Ο Σ -
- Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ε Σ -

Α Φ Ι Ε Ρ Ω Μ Α


ΒΑΠΤΙΣΜΑ Ή ΒΥΘΙΣΜΑ;

 

Α Ρ Θ Ρ ΑΤ Α Κ Τ Ι Κ Ε Σ    Σ Τ Η Λ Ε Σ


<<Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών <;> >>


Αλληλογραφία με τους Αναγνώστες


Διαβάσματα


"Εκ Καρδίας"  

"Ομοφοβικοί..."


Η Τελευταία Σελίδα

Σας ευχαριστούμε!

 

Πατήστε στην εικόνα για να κατεβάσετε το τεύχος αυτό σε συμπιεσμένο (ZIP) αρχείο PDF, για να το διαβάσετε ή να το τυπώσετε.

1 9 8 5 - 2 0 0 8

Ο "ΤΥΧΙΚΟΣ"
συμπλήρωσε 23 έτη κυκλοφορίας

και γιορτάζει
!

1. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΝ ΘΕΟ που με τη χάρη Του μας βοήθησε και μας έφερε σ' αυτό το σημείο.

2. ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΦΙΛΟΥΣ αυτής της διακονίας που με την υλική και ηθική βοήθειά τους μας συμπαραστάθηκαν ως τώρα.

3. Προσφέρουμε το πρόγραμμα GoBible για το κινητό σας. Μεταφέρετε μαζί σας ολόκληρη την Αγία Γραφή με δυνατότητα εύρεσης βιβλίων, εδαφίων, λέξεων.

Πατήστε στην εικόνα με τη Βίβλο για να μεταφερθείτε στη διεύθυνση του προγράμματος.

 Τ Ο    V I D E O   Τ Ο Υ   Μ Η Ν Α

Προσοχή!
Μην το κάνετε
με το δικό σας παιδί!


Ε Ι Ν Α Ι    Ε Γ Κ Λ Η Μ Α Τ Ι Κ Α
Ε Π Ι Κ Ι Ν Δ Υ Ν Ο !


Π Ο Τ Ε   δεν βάζουμε ένα παιδί στην εμπρός θέση του αυτοκινήτου. Πολύ περισσότερο Π Ο Τ Ε   δεν βάζουμε ένα παιδί ανάμεσα στον οδηγό και το τιμόνι.

Τ Ο    V I D E O   Τ Ο Υ   Α Λ Λ Ο Υ   Μ Η Ν Α

"Ο Θεός επέφερε αυτό το αποτέλεσμα..."

Οι αχαρακτήριστες δηλώσεις του δικηγόρου κ. Κούγια που κατηγόρησε τον Θεό για το θάνατο του 15χρονου Αλέξανδρου, θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης μας στο επόμενο τεύχος!

Στο μεταξύ θαυμάστε τον... και προβληματιστείτε!!!

  


Κ  Λ  Α  Υ  Σ  Ι  Γ  Ε  Λ  O  Σ

Η παρ' ολίγον αντι-πλανητάρχης...

Τι περιμένει τον νέο πλανητάρχη...

"Δεν είναι ουδέν κεκαλυμμένον,
το οποίον δεν θέλει ανακαλυφθή"
(Λουκ. 12/ιβ/2)

   

"Τα έργα αυτών ακολουθούσι με αυτούς..."

(Αποκ. 14/ιδ/13)

 

ΕΧΕΤΕ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΤΑ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΕΥΧΗ;
διαλέξτε από τον πίνακα

ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΠΟΛΛΑ
ΕΙΝΑΙ ΤΩΡΑ ΣΤΗ ΔΙΑΘΕΣΗ ΣΑΣ.