Προσέχετε τι σας σερβίρουν...

 

Βιβλο-λάτρες, Λογο-λάτρες...
ή Χριστιανοί ειδωλολάτρες;

 

 

«Διότι δεν είναι η πάλη ημών εναντίον εις αίμα και σάρκα, αλλ’ εναντίον εις τας αρχάς, εναντίον εις τας εξουσίας, εναντίον εις τους κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου, εναντίον εις τα πνεύματα της πονηρίας εν τοις επουρανίοις» (Εφεσ. 6/ς/12)

Ποιοι είναι αυτοί οι «κοσμοκράτορας του σκότους του αιώνος τούτου»; Ποια είναι αυτά «τα πνεύματα της πονηρίας»; Σίγουρα δεν μπορούμε να το πούμε με ακρίβια. Αν κρίνουμε ωστόσο από αυτά που λένε, γράφουν και κάνουν διάφοροι άνθρωποι της θρησκείας, μάλλον δεν είναι δύσκολο να διακρίνουμε τους εκφραστές και υπηρέτες τους σ’ αυτό τον κόσμο.

Δεν περιμένουμε βέβαια να τους δούμε με ουρές, κέρατα και πιρούνες στο χέρι, όπως συνηθίζεται σε μεσαιωνικές παραστάσεις, διότι ο Θεός μας πληροφόρησε ότι «αυτός ο Σατανάς μετασχηματίζεται εις άγγελον φωτός. Δεν είναι λοιπόν μέγα αν και οι διάκονοι αυτού μετασχηματίζωνται εις διακόνους δικαιοσύνης» (Β~ Κορ. 11/ία/14-15).

Μια ύπουλη αίρεση που πλήττει την χριστιανοσύνη στις μέρες μας είναι εκείνη που ΕΞΥΨΩΝΕΙ πάνω από το πρέπον το βιβλίο του Θεού, την Αγία Γραφή. Δηλαδή εκείνη που αναγνωρίζει στις σελίδες του γραπτού λόγου –μερικές φορές και των προφορικών “αποκαλύψεων” που δήθεν έχουν οι οπαδοί της– σε πνευματική ΟΝΤΟΤΗΤΑ/ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑ και ακόμη παραπάνω, στο επίπεδο της ΘΕΟΤΗΤΑΣ.

Στο κείμενο που παραθέτουμε –από την πένα ενός διάσημου και οπωσδήποτε ΠΟΛΥ ΠΛΟΥΣΙΟΥ Πεντηκοστιανού-Χαρισματικού κήρυκα, συγγραφέα και τηλεπαρουσιαστή, Αμερικανικής υπηκοότητος και Ινδιάνικης καταγωγής, που έχει χτίσει μια οικογενειακή αυτοκρατορία με τεράστια έσοδα και μεγάλο κύκλο οικονομικών εργασιών–, ο αθεόφοβος αυτός φτάνει στο σημείο να ΕΞΙΣΩΣΕΙ το γραπτό λόγο του Θεού ΜΕ ΤΟΝ ΙΔΙΟ ΤΟΝ ΘΕΟ![1]

Ως πού μπορεί να φτάσει η αναίδειά τους; Αφήνεται στους αγαπητούς αναγνώστες του «Τ» να το διαπιστώσουν μόνοι τους. |

 

coplan-1
Η πρώτη σελίδα του άρθρου όπως παρουσιάστηκε στο περιοδικό “Believer’s Voice of Victory”


Ο ΘΕΟΣ – ΤΟ ΑΝΟΙΧΤΟ ΒΙΒΛΙΟ [1]

Ο Θεός ποτέ δεν έκανε και ποτέ δεν θα κάνει κάτι χωριστά από το Λόγο Του. Αυτό είναι μια αιώνια, παντοτινή πραγματικότητα. Δε μπορεί ν’ αλλάξει.
Ωστόσο, εμείς ενεργούμε ωσάν αυτό να μην είναι αλήθεια όταν προσπαθούμε όσο μπορούμε για να πλησιάσουμε τον Θεό. Κλαίμε, προσευχόμαστε, νηστεύουμε, κάνουμε κάθε άλλο πράγμα. Αλλά δεν σταματούμε και αναγνωρίζουμε ότι ο Λόγος –ο γραπτός Λόγος του Θεού– είναι το ίδιο Θεός, όπως ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι Θεός.
Ο Απόστολος Ιωάννης γράφει, «Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος. [2] Πάντα δι’ αυτού έγειναν» (Ιωάν. 1/α/1,3).
Μπορούμε να συμφωνήσουμε ότι «Όλα έγιναν από τον Θεό». Εκείνο που αποτυγχάνουμε να δούμε, ωστόσο, είναι ότι ο Ιωάννης έλεγε, «Όλα έγιναν από τον Θεό–όλα έγιναν από τον Λόγο».
Βλέπετε, το βιβλίο που ονομάζουμε «Η Αγία Γραφή» δεν είναι ένα βιβλίο για κάτι. Αυτό είναι Κάποιος. Είναι ο Ίδιος ο Θεός, εκφρασμένος σ’ εμάς.
Στιγμές πριν ο Ιησούς ανέβει στον σταυρό, προσευχήθηκε για τους μαθητές Του: «Αγίασον αυτούς εν τη αληθεία σου^ ο λόγος ο ιδικός σου είναι αλήθεια. [2] Και υπέρ αυτών εγώ αγιάζω εμαυτόν, διά να ήναι και αυτοί ηγιασμένοι εν τη αληθεία [τον Λόγο]» (Ιωάν. 17/ιζ/17,19).
Αυτή η προσευχή δεν ήταν μόνο για τους μαθητές επειδή ο Ιησούς συνέχισε να προσεύχεται, «Και δεν παρακαλώ μόνον περί τούτων, αλλά και περί των πιστευσόντων εις εμέ διά του λόγου αυτών» (εδ. 20).
Όπως οι μαθητές, εμείς έχουμε αγιαστεί μέσω της αλήθειας–μέσω του Λόγου του Θεού. Αλλά σημειώστε, το ίδιο και ο Ιησούς. Εκείνος είπε, «Εγώ αγιάζω εμαυτόν».
Πώς αγίασε ο Ιησούς τον Εαυτό Του;
Μέσω της αλήθειας. Μέσω του Λόγου.
Έχουμε αγιαστεί με τον ίδιο τρόπο που αγιάστηκε ο Ιησούς.
Τώρα ας βαδίσουμε ένα βήμα παραπέρα. Στο χωρίο Ιωάν. 8/η/26, ο Ιησούς είπε, «...ο πέμψας με είναι αληθής».
Έτσι, βασισμένοι σ’ αυτό που διαβάσαμε στο Ιωάν. 1/α/1–«Εν αρχή ήτο ο Λόγος, και ο Λόγος ήτο παρά τω Θεώ, και Θεός ήτο ο Λόγος», μπορούμε να αλλάξουμε το εδάφιο Ιωάν. 8/η/26 ώστε να λέει, «...ο πέμψας με είναι ο Θεός». Ή, «...ο πέμψας με είναι ο Λόγος».
Βλέπετε τη σύνδεση;
Η σπουδαιότητα να καταλάβουμε αυτή τη σχέση είναι τούτη: Ο Ιησούς δεν ήρθε σ’ αυτόν τον κόσμο και ξύπνησε ένα πρωί με κάποια ριζοσπαστική αποκάλυψη για το Ποιος ήταν. Δεν ήρθε σ’ αυτό τον κόσμο με κάποια τέτοια αποκάλυψη.
Όχι, ο Ιησούς δέχτηκε αποκάλυψη για το Ποιος ήταν και για το τι είχε κληθεί να κάνει με τον ίδιο τρόπο που την παίρνουμε εσείς κι εγώ–μέσω του Λόγου του Θεού. Βρήκε τον Εαυτό Του μέσα στο Βιβλίο, πιο συγκεκριμένα στο Βιβλίο του Ησαΐα.
Ενώ ήταν σ’ αυτή τη γη, ο Ιησούς περπάτησε μέσα στο Λόγο και περπάτησε μέσα σε προσευχή. Δεν πήρε την κατεύθυνσή Του από τον Θεό επειδή είχε κάποια ειδική σχέση με τον Πατέρα που δεν έχουμε εσείς κι εγώ.
Όχι, η πίστη ήρθε στον Ιησού με τον ίδιο τρόπο που έρχεται σ’ εμάς–ακούγοντας τον Λόγο του Θεού (Ρωμ. 10/ι/17). Βεβαίως περπάτησε μέσα στη σοφία του Θεού και σε ένα επίπεδο πίστης που εσείς κι εγώ πρέπει να φτάσουμε. Αλλά το σημείο είναι ότι το πέτυχε με τα ίδια μέσα. Και εξαιτίας αυτού, μπορούμε να περπατήσουμε σ’ αυτό το ίδιο επίπεδο πίστης και χρίσματος όπως έκανε ο Ιησούς.
Έχετε την ίδια πρόσβαση στον Πατέρα που είχε ο Ιησούς. Έχετε την ίδια πρόσβαση στο Άγιο Πνεύμα που είχε ο Ιησούς. Και όλο αυτό έρχεται μέσω του Λόγου–με τον ίδιο τρόπο που το πήρε ο Ιησούς.
Η παρουσία του `Θεού–η δύναμη του Θεού– είναι μέσα στο γραπτό Λόγο Του.

 

 

 

«Αναγνωρίζουμε ότι ο Λόγος –ο γραπτός Λόγος του Θεού– είναι το ίδιο Θεός, όπως ο Πατέρας, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, είναι Θεός», γράφει ο Copeland στο άρθρο του. Με άλλα λόγια, ο άνθρωπος εισηγείται την “Αγία Τετράδα” και ζητάει να δεχτούμε ένα από τα δύο, ή ότι ο γραπτός Λόγος είναι θείο πρόσωπο ή ότι ο Θεός μπορεί να είναι ένα γραπτό κείμενο... (Θου Κύριε φυλακήν τω στόματί μου!)

Δεν πρόκειται να παρασυρθούμε σε παραπέρα ανάλυση και θεολογική συζήτηση. Δεν είναι αυτή η αποστολή ούτε ο σκοπός μας. Κάθε πιστός που μελετά τις Γραφές μπορεί να δει το ΕΞΟΦΘΑΛΜΟ τέρας των θέσεων του Copeland.

Οι άνθρωποι που αρχικά περιφρόνησαν και κακοποίησαν με χονδροειδή τρόπο το λόγο του Θεού, στο τέλος καταντούν και να τον λατρεύουν... Τούτο είναι το κοινό τέλος των ανθρώπων που δεν σέβονται την αλήθεια.

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 1 – Θυμόμαστε το θόρυβο που δικαιολογημένα είχε ξεσπάσει πριν από λίγα χρόνια, όταν κάποιοι εισηγήθηκαν στον Πάπα της Ρώμης ν’ ανακηρύξει την Μαρία ως μεσίτρια. Τι θα πρέπει να κάνουν τώρα οι ίδιοι άνθρωποι;

ΥΣΤΕΡΟΓΡΑΦΟ 2 – Ευκαιρίας δοθείσης, και με δεδομένο το προηγούμενο των Εκκλησιών της Πεντηκοστής της Νιγηρίας, που διαχώρισαν τη θέση τους από τον ψευδοπροφήτη T.B. Joshua («Τ» 5-6/2002), περιμένουμε να διαβάσουμε και κάποια ΕΠΙΣΗΜΗ ΔΗΛΩΣΗ από τους Έλληνες Πεντηκοστιανούς και λοιπούς Χαρισματικούς, με την οποία να καταδικάζουν απερίφραστα τις πλάνες του Copeland και των εν Ελλάδι ομοϊδεατών του. (Κάτι αντίστοιχο είχαμε ζητήσει και από τον ΠΕΣ, όμως χωρίς καμία ανταπόκριση) [Βλ. «Τ» 1-2/2001].

ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

[1] Άρθρο του Kenneth Copeland στο περιοδικό “Believer’s Voice of Victory”, Απρίλιος 2002, σελ. 28. Τίτλος στο πρωτότυπο: “GOD, THE OPEN BOOK”. ©2002 Kenneth Copeland Ministries Inc. All rights reserved.

[2] Σημ. «Τ»: Σε όλο το άρθρο η επιλεκτική παράθεση του βιβλικού κειμένου και όλες οι υπογραμμίσεις έχουν γίνει από τον ίδιο τον Copeland.

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ