Μια δεύτερη ματιά
Mati-2o

 


Συχνά διαβάζουμε βιαστικά και μερικές φορές προσπερνούμε χωρίς την δέουσα προσοχή σημεία που κανονικά θα έπρεπε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον και ν’ απασχολήσουν τη σκέψη μας. Από την άλλη μεριά μια “δεύτερη ματιά” είναι συχνά απαραίτητη για να ξεφύγουμε από προκαταλήψεις για κάποιο θέμα, που ενστικτωδώς μας ωθούν ν’ “αρνηθούμε” ν’ ακούσουμε μια αντίθετη άποψη. Αλλά και οι συγγραφείς αισθάνονται κάποτε την ανάγκη να προσθέσουν “μια επιπλέον πινελιά” στο δημοσιευμένο κείμενό τους. Τούτη η σελίδα –που ελπίζουμε να παρουσιάζεται τακτικά στον «ΤΥΧΙΚΟ»– σκοπεύει να καλύψει τέτοιες ανάγκες. Αν οι αγαπητοί αναγνώστες έχουν κάτι να πουν ή να προσθέσουν σχετικά με τα δημοσιεύματά μας, καλούνται να αξιοποιήσουν την ευκαιρία.


Γράφοντας για το Παγκόσμιο Συμβούλιο Εκκλησιών, σημειώσαμε την προσπάθεια και της Ρωμαιοκαθολικής και της Ελληνορθόδοξης να εξασφαλίσουν δι’ εαυτάς, το μονοπώλιο της Εκκλησίας.

Το περιοδικό «Εκκλησιαστική Παράδοσις» (Ιαν.-Φεβ. 2005, σελ. 32) αναφέρει μεταξύ άλλων και τα εξής ορθά, που εξηγούν γιατί δημιουργούνται σχίσματα και παρατάξεις:

.... η κάθε Σύνοδος διεκδικεί για τον εαυτό της, ότι είναι «η Εκκλησία» του Χριστού. Επιτέλους, ας μάθουμε, (1) ότι Η Εκκλησία του Χριστού δεν έχει να κάνει ούτε με Συνόδους, ούτε με παρατάξεις. (2) Η Εκκλησία του Χριστού είναι ο ίδιος ο Χριστός ως Κεφαλή, και μέλη του σώματος οι πιστοί. (3) Είναι το, ανά τους αιώνας, μυστικό Σώμα του Χριστού με μέλη τους ανά τους αιώνας Αγίους (Θριαμβεύουσα), και αγωνιζόμενους για την αλήθεια (Στρατευομένη), την οποία αλήθεια, ουδείς μπορεί να διεκδικεί για τον εαυτό του. (4) Είναι «το μικρόν ποίμνιον», που κανείς δεν είναι σε θέση να το προσδιορίζει εξαιρώντας άλλους, παρά μόνον ο επικεφαλής αυτού του Σώματος, ο Χριστός. (5) Η Εκκλησία του Χριστού είναι Άσπιλος και Αμόλυντος, και είναι αυτή που κατέχει όλη την αλήθεια, όπως τη δίδαξε ο Χριστός και οι Απόστολοι. Μήπως η Σύνοδος του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου Μιλάει για θεμελιώδη αρχή της Εκκλησίας, ότι αυτή είναι πάντοτε «ΜΙΑ και ΑΔΙΑΙΡΕΤΗ» και έχει στο μυαλό του τη Σύνοδο του Αρχιεπισκόπου Χρυσοστόμου [=εννοεί του παλαιού ημερολογίου], έχει την εντύπωση ότι είναι άσπιλος και αμόλυντος; Δεν το φαντάζομαι! Επομένως πώς ισχυρίζεται ότι είναι «η Εκκλησία» και απορρίπτει όλους τους άλλους;

Οι αλήθειες αυτές αξίζουν να προσεχθούν πολύ, ιδιαίτερα μάλιστα από κάποιους που, χωρίς να το καταλαβαίνουν, καταντούν σε σύγχρονους ειδωλολάτρες/εκκλησιολάτρες. |

Η Βίβλος μιλάει για Εκκλησία και για εκκλησίες. Αν και οι χριστιανοί παρουσιάζονται να έχουν ελλείψεις και ελαττώματα, η εκκλησία πάντα παρουσιάζεται ως ΕΝΔΟΞΗ ΚΑΙ ΑΓΝΗ ΝΥΜΦΗ, «μη έχουσα κηλίδα ή ρυτίδα ή τι των τοιούτων (...) αγία και άμωμος» (Εφεσ. 5/ε/28). Ο Παύλος θα γράψει: «σας ηρραβώνισα με ένα άνδρα, διά να σας παραστήσω παρθένον αγνήν εις τον Χριστόν» (Β~ Κορ. 11/ια/2) και επίσης «ημείς κηρύττομεν, (...) διά να παραστήσωμεν πάντα άνθρωπον τέλειον εν Χριστώ Ιησού» (Κολ. 1/α/28).

Από τα παραπάνω και άλλα πολλά είναι φανερό ότι η Βίβλος βλέπει διαφορετικά τους πιστούς ως άτομα και διαφορετικά ως σύνολο, σαν Εκκλησία. Οι πιστοί βαδίζουν στην οδό της σωτηρίας, δαμάζουν τη σάρκα τους και αγωνίζονται για να φτάσουν «στο τέλος της πίστεως» (Α~ Πέτρ. 1/α/9). Σ’ αυτή την κατάσταση είναι ελλιπείς –«εις πολλά πταίομεν άπαντες»– αλλά βαδίζουν «προς την τελειότητα» (Ιακ. 3/γ/2, Εβρ. 6/ς/1).

Όσοι λένε ότι η εκκλησία αποστάτησε και απομακρύνθηκε από την αρχική οδό, δεν αναφέρονται στην πνευματική διάσταση της Εκκλησίας (Νύμφης Χριστού) αλλά στην επίγεια κοσμική διάσταση, αυτή των χριστεπώνυμων ανθρώπων, άλλοι από τους οποίους είναι αληθώς χριστιανοί, άλλοι όμως είναι «κηλίδες εις τας αγάπας (...), συμποσιάζοντες αφόβως, βόσκοντες εαυτούς, νεφέλαι άνυδροι υπό ανέμων περιφερόμεναι, δένδρα φθινοπωρινά άκαρπα, δις αποθανόντα, εκριζωθέντα, κύματα άγρια θαλάσσης επαφρίζοντα τας ιδίας αυτών αισχύνας, αστέρες πλανήται, διά τους οποίους το ζοφερόν σκότος είναι τετηρημένον εις τον αιώνα» (Ιούδα 1/α/12-13).

Ανάγκη, λοιπόν, να προσέχουμε ΓΙΑ ΠΟΙΑ Εκκλησία μιλάμε! |

Παρά τα παραπάνω, κάποιοι εθελοτυφλώντας επιμένουν να υποστηρίζουν ότι η επίγεια εκκλησία παραμένει σταθερή στην αποστολική διδαχή και ουδέποτε άλλαξε. Οι άνθρωποι αυτοί – παρ’ όλη την καλή τους διάθεση– έχουν φτάσει στο λάθος να διαψεύδουν τους ίδιους τους Απόστολους. Πώς αλλιώς να εξηγήσουμε τα λόγια του Παύλου, ότι «μετά την αναχώρησίν μου θέλουσιν εισέλθει εις εσάς λύκοι βαρείς μη φειδόμενοι του ποιμνίου· και εξ υμών αυτών θέλουσι σηκωθή άνθρωποι λαλούντες διεστραμμένα, διά να αποσπώσι τους μαθητάς οπίσω αυτών»; Η αλήθεια είναι ότι το κακό είχε αρχίσει ήδη από τις αποστολικές ημέρες, αφού ο ίδιος καταγγέλλει κάποιους οι οποίοι, «απεπλανήθησαν από της αληθείας, λέγοντες ότι έγεινεν ήδη η ανάστασις, και ανατρέπουσι την πίστιν τινών» (Πράξ. 20/κ/29-30, Β~ Τιμ. 2/β/18). Είπε ψέματα ή έκανε λάθος ο απόστολος του Χριστού;

Το ίδιο επιβεβαιώνει και ο απόστολος Ιωάννης γράφοντας ότι η αποστασία είχε προχωρήσει ήδη από τις ημέρες του, τόσο ώστε σε συγκεκριμένη εκκλησία κάποιος Διοτρεφής δεν δεχόταν ούτε τους ίδιους τους Αποστόλους – «δεν δέχεται ημάς» (Γ~ Ιωάν. 1/α/9-11). Μάλιστα ο άνθρωπος αυτός –προφανώς κάποιος πρεσβύτερος/επίσκοπος– όχι μόνο επηρέαζε τους υπόλοιπους πιστούς για να μένουν μακριά από τους Αποστόλους –«φλυαρών εναντίον ημών με λόγους πονηρούς»– αλλά και όσους ήθελαν να δέχονται τους μαθητές του Χριστού τους έβγαζε από την εκκλησία... –«εμποδίζει και από της εκκλησίας εκβάλλει»– (εδ. 10).

Όπως οι Φαρισαίοι για τους οποίους ο Χριστός είπε: «Ουαί εις εσάς, (...) διότι κλείετε την βασιλείαν των ουρανών έμπροσθεν των ανθρώπων· επειδή σεις δεν εισέρχεσθε ουδέ τους εισερχομένους αφίνετε να εισέλθωσιν» (Ματθ. 23/κγ/14), έτσι κι αυτοί έκαναν το μέγα σφάλμα, όχι να απομακρυνθούν οι ίδιοι από την εκκλησία αλλά να διώξουν τον Κύριο από αυτήν (Αποκ. 3/γ/20).

Έτσι πλέον οι μεν επίγειες εκκλησίες εξακολουθούν να υπάρχουν, να αυξάνουν και να πλουτίζουν σε μέλη και περιουσίες, ο Χριστός είναι πλέον ΕΞΩ ΑΠΟ ΑΥΤΕΣ... |

Σε συνέχεια όσων γράψαμε στο προηγούμενο τεύχος για τις “θεόπνευστες” εκλογές των ιεραρχών, διαφωτιστική είναι η εξιστόρηση που παρουσιάστηκε στην εφημερίδα «TΟ ΒΗΜΑ» (7/8/05) για τον πρώην Μητροπολήτη Αττικής Παντελεήμονα Μπεζενίτη, που αποπέμφθηκε τελικά για ροζ σκάνδαλα και συγκέντρωση μεγάλης περιουσίας. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, αν και το Συμβούλιο της Επικρατείας επέβαλε την αποκατάσταση του ιερωνυμικού Νικόδημου Γκατζιρούλη, ο Σεραφείμ επιθυμούσε να εκλεγεί ο τότε Δωδώνης (και νυν Ζακύνθου) Χρυσόστομος, παρόλο που ο λαός υποστήριζε τον Γκατζιρούλη και έφτασαν να καταλάβουν ακόμη και το επισκοπείο.

Και συνεχίζει:

"Μέσα σε αυτή την ατμόσφαιρα οι Μητροπολίτες Δημητριάδος κ. Χριστόδουλος, Πειραιώς κ. Καλλίνικος, Καλαβρύτων κ. Αμβρόσιος, που δεν επιθυμούσαν την εκλογή του κ. Χρυσοστόμου στην Αττική, και ιεράρχες που προέρχονταν από την αδελφότητα θεολόγων «H Ζωή» –στην οποία φοίτησε και ο Νικόδημος Γκατζιρούλης– συναντιούνται και αποφασίζουν να στηρίξουν τη μετάθεση του Μητροπολίτη Μπεζενίτη. Όπερ και εγένετο. Και σύμφωνα με ορισμένους, μετά την εκλογή ο Αρχιεπίσκοπος Σεραφείμ φέρεται να είπε και «τώρα αυτοί νομίζουν ότι εκλέξανε τον καλύτερο»..."

Αυτά συμβαίνουν στα παρασκήνια των Ιερών Συνόδων και τέτοιοι άνθρωποι διοικούν την επίγεια εκκλησία με τις διάφορες δογματικές ή διοικητικές αποφάσεις τους. |

Στον Γερμανοαμερικανό Πεντηκοστιανό ιεροκήρυκα Reinhard Bonnke (Μπόνκε) αναφερθήκαμε και στο παρελθόν (Ιαν.-Φεβ. 04, Νοέ.-Δεκ. 04), με αποτέλεσμα να δεχθούμε και τη γνωστή επίθεση.

Καθώς όμως ο «Τ» θέλει να είναι ΠΑΝΤΟΤΕ ΑΛΗΘΙΝΟΣ και ΟΣΑ ΛΕΕΙ ΝΑ ΑΠΟΔΕΙΚΝΥΟΝΤΑΙ , παρουσιάζουμε εδώ νεότερα στοιχεία από την “διακονία” του εν λόγω ανθρώπου, που τα θέτουμε στην κρίση των αναγνωστών μας.

Σε νέο δελτίο νέων του, λοιπόν, ο Μπόνκε δηλώνει ότι από το 2000 μέχρι σήμερα κέρδισε 38.500.000 αποφάσεις για τον Χριστό (βλ. φωτο) και ζητάει την οικονομική βοήθεια των υποστηρικτών του ώστε μέσα στη δεκαετία να φτάσει στις 100.000.000 αποφάσεις.

 

Γνωρίζοντας το ρόλο που μπορούν να παίζουν τα χρήματα και η ψυχολογία του όχλου στις υπανάπτυκτες χώρες της Αφρικής, δεν αμφιβάλλουμε ότι μπορεί να φτάσει και αυτό το στόχο. Εκείνο για το οποίο αμφιβάλλουμε είναι ποια σχέση μπορεί να έχουν οι παραπάνω μέθοδοι με τον Χριστό. |

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ