Εκ καρδίας                   


ΕΚΔΟΤΙΚΑ

Ευχαριστούμε:

Tους αγαπητούς συνεργάτες και αναγνώστες που φροντίζουν να στέλνουν άρθρα, σημειώματα, σχόλια, αποκόμματα κ.λπ., για εμπλουτισμό της ύλης του «Τ».

• Όσους συστήνουν τον «Τ» σε διάφορα ελληνικά και ξένα περιοδικά, καθώς και τους εκδότες που έχουν την καλοσύνη να στέλνουν δείγματα της παραγωγής τους (βιβλία, κασέτες, video, CD, προγράμματα Η/Υ κ.ά.) για τη βιβλιοθήκη του γραφείου μας.

• Τους διοργανωτές δημοσίων εκδηλώσεων που στέλνουν Δελτία Τύπου και προσκαλούν τον «Τ» στις δραστηριότητές τους.

• Όσους εμπιστεύονται στον «Τ» διάφορες απορίες τους, καθώς και προβλήματα για προσευχή, συμβουλή και συμπαράσταση. • Εκείνους που ενδιαφέρονται και στέλνουν διευθύνσεις –ταχυδρομικές και ηλεκτρονικές– φίλων και συγγενών τους, διευρύνοντας έτσι τον κύκλο των αναγνωστών του «Τ».

• Εκείνους που, όταν για δικούς τους λόγους κρίνουν ότι δεν ενδιαφέρονται άλλο για τον «Τ», φροντίζουν να ζητήσουν τη διακοπή της αποστολής, περιορίζοντας έτσι τα έξοδά μας.

Πάνω απ’ όλα, ευχαριστούμε, εσάς που προσεύχεστε σταθερά για τούτη τη διακονία, για να δίνει ο Θεός σοφία, χάρη και προστασία. |«ΑΠΑΡΝΗΣΑΣΘΩ», «ΑΡΑΤΩ», «ΑΚΟΛΟΥΘΕΙΤΩ»...


Τον λόγο του Χριστού, «Ει τις θέλει οπίσω μου ελθείν απαρνησάσθω εαυτόν και αράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθείτω μοι» (Ματθ. 16/ις/24), όλοι τον γνωρίζουν και πολλοί είναι πρόθυμοι να δεχτούν το μέρος που λέει «αράτω τον σταυρόν αυτού». Αυτό συμβαίνει επειδή λέγοντας «σταυρό» εννοούν μια αρρώστια, δυσκολία, φτώχια, θλίψη κ.λπ. και έτσι, το να σηκώνουν “σταυρό” αυτόματα τους κάνει να φαίνονται ΜΑΡΤΥΡΕΣ και ΗΡΩΕΣ, άξιοι θαυμασμού και δόξας “παρά Θεώ  και ανθρώποις”. Αντίθετα, οι περισσότεροι αδιαφορούν για το πρώτο σκέλος της πρόσκλησης, το «απαρνησάσθω εαυτόν», και λησμονούν εντελώς το τρίτο μέρος, που λέει «ακολουθειτω μοι», επειδή ούτε είναι πρόθυμοι να προχωρήσουν στην άρνηση του εαυτού τους ούτε θέλουν ν’ ακολουθούν πίσω από κάποιον άλλο, ακόμη και αν αυτός είναι ο ίδιος ο Χριστός. Αυτά χρειάζονται νέκρωση αλλά ποιος είναι πρόθυμος να πεθάνει;.. |


ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ