ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΤΣΙ ΔΕΝ ΓΙΝΕΤΑΙ...

 

"ΣΙΓΑ ΜΗΝ ΠΩ ΕΓΩ ΣΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ ΑΠΟ ΤΙ ΠΑΣΧΩ..."

 


Δε μπορείς και δεν πρόκειται να βοηθηθείς από κανένα γιατρό, όσο δεν είσαι πρόθυμος:

– ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙΣ ΤΗΝ ΑΡΡΩΣΤΙΑ ΣΟΥ και

– ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΙΣ ΤΙΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΤΟΥ ΓΙΑΤΡΟΥ.

Το ίδιο ακριβώς ισχύει και για την εκκλησία εκείνη που ΑΡΝΕΙΤΑΙ ΝΑ ΟΜΟΛΟΓΗΣΕΙ ΤΗΝ ΑΝΑΓΚΗ ΤΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΠΟΙΕΙΤΑΙ ΠΩΣ ΕΙΝΑΙ «ΑΓΙΑ ΚΑΙ ΑΜΩΜΟΣ»...

«Εάν όμως περιπατώμεν εν τω φωτί καθώς αυτός είναι εν τω φωτί, έχομεν κοινωνίαν μετ αλλήλων, και το αίμα του Ιησού Χριστού του Υιού αυτού καθαρίζει ημάς από πάσης αμαρτίας.   Εάν είπωμεν ότι αμαρτίαν δεν έχομεν, εαυτούς πλανώμεν, και η αλήθεια δεν είναι εν ημίν.
Εάν ομολογώμεν τας αμαρτίας ημών, είναι πιστός και δίκαιος, ώστε να συγχωρήση εις ημάς τας αμαρτίας, και καθαρίση ημάς από πάσης αδικίας.»

                           (Α~ Ιωάν. 1/α/7-9)

 

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ