Με τα ονόματα τι;


Απαντούμε σε ένα ζήτημα που έχει τεθεί κατά καιρούς, σχετικά με τα ονόματα που πρέπει να δίδονται στα παιδιά. Ως γνωστόν άλλοι προτιμούν να χρησιμοποιούν αποκλειστικά βιβλικά ονόματα, ενώ άλλοι θέλουν να χρησιμοποιήσουν το όνομα κάποιου συγγενούς ή κάποιο άλλο . Η Καινή Διαθήκη δεν έχει διδασκαλία γι’ αυτό το θέμα. Μάλιστα είναι γεμάτη από άγιους άνδρες και γυναίκες που όταν μεταστράφηκαν στη χριστιανική πίστη  ΔΕΝ ΑΛΛΑΞΑΝ το εξωχριστιανικής προέλευσης όνομά τους (π.χ. Δημήτριος–από τη θεά Δήμητρα, Φοίβη–από τον θεό Απόλλωνα/Φοίβο κ.λπ.). Μόνο στο 16/ις~ κεφάλαιο της Επιστολής προς Ρωμαίους συναντούμε 30 ονόματα εξωχριστιανικής προέλευσης χωρίς κανένας από εκείνους τους πιστούς να σχολιάστηκε αρνητικά για το όνομά του, ούτε κλήθηκε να το αλλάξει όταν βαφτίστηκε.

Η συνήθεια που διαμορφώθηκε με το χρόνο, να χρησιμοποιούνται ονόματα βιβλικά ή από την χριστιανική ιστορία, είναι βέβαια αξιομίμητη, αρκεί να μη δίδεται στα ονόματα αυτά οποιαδήποτε θρησκευτική ή προληπτική σημασία και οπωσδήποτε να μην κρύβεται πίσω από αυτήν κάποια αντιπάθεια για συγγενικό πρόσωπο. |

 

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΕΥΧΟΥΣ